آمریکا

امريكا و استكبار جهانى همچنان در فكر اين هستند كه سلطهrlm;ى خودشان را به هر شكلى كه بتوانند، به اين ملت برگردانند.

دولت امريكا امروز در چشم ملت ايران، منفورترين دولتها بعد از دولت غاصب صهيونيستى است.

قدرت استكبارى و جهنمى امريكا ماندنى نيست و از بين خواهد رفت.

مرعوب شدن از توانائيها و اقتدارات امريكا يك چيز بسيار غلط است.

هرجا كه نشانى از امريكا داشته باشد، سيهrlm;روزى و بدبختى بر مردم آنrlm;جا حاكم است.

هيچ ملتى تا به حال مثل ملت ما، رژيم مستكبر و زورگوى امريكا را تحقير نكرد.

Related image

شهادت مرگ تاجرانه است (بیان رهبر)

آمریکا (بیان رهبر)

از خدا مى‏خواهم كه با بسيجيان محشور شوم. (بیان رهبر)

امريكا ,كه ,ملت ,دولت ,آمریکا ,جا ,از امريكا ,امريكا داشته ,نشانى از ,كه نشانى ,هرجا كه

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

fanosvector novintrsazeh norakhoda donyayba-bazigaran litttougsuitoi belchaoroyda soheyilnsetareh asemanskavir behtarha peslayt