آمادگی رزمی

آمادگى رزمى هم براى روز مبادا لازم است؛ اما آن چيزى كه براى همه لازم است، آمادگى معنوى، يعنى آمادگى فكرى، آمادگى روحى، آمادگى سياسى و حفظ وحدت، اتصال و ارتباط نيروها با يكديگر، ارتباط مستحكم و دوستانه ملت و دولت، و شناختن چهرهrlm;ى دشمن در هر لباسى است. دشمن با شكلهاى مختلفى خود را به مقابلهrlm;ى با انقلاب مىrlm;كشاند. هميشه با لباس نظامى وابسته به فلان دولت بيگانه، جلو نمىrlm;آيد.

آنچه كه امروز نيروهاى مسلح ما را در ميان همگان، سرافراز و ممتاز مىrlm;كند اين است كه نيروهاى مسلح ما فقط به اتكاى سلاح، شخصيت و تواناييهاى خود را نشان نمىrlm;دهند، بلكه همراه با سلاح و آمادگى رزمى، از نيروى ايمان و انگيزه قلبى برخوردارند.

بايد انگيزهrlm;ها، ايمانها، معرفتها و عشقى كه همهrlm;ى وجود انسان با آن حركت مىrlm;كند؛ را آماده نگهداشت. اگر اين آمادگى بود، آنگاه آمادگى رزمى به كار مىrlm;آيد؛ اگر اين آمادگيها نبود، نه سلاح، نه تجهيزات، نه انضباط، نه ساير آمادگيهاى پادگانى و استقرارى و غيره به كار نخواهد آمد.

براى حفظ مرزها و امنيت مردم، آمادگى رزمى به معناى حقيقى كلمه، جزو وظايف همگانى و عمومى است. نيروهاى مسلح در اين زمينه وظايف سنگينى را برعهده دارند.


Image result for ‫امام  ای‬lrm;

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Arabic -> Persian.
    • Create a new word list.
  • Copy

شهادت مرگ تاجرانه است (بیان رهبر)

آمریکا (بیان رهبر)

از خدا مى‏خواهم كه با بسيجيان محشور شوم. (بیان رهبر)

آمادگى ,كه ,مىrlm ,مسلح ,ى ,نيروهاى ,نيروهاى مسلح ,آمادگى رزمى ,مسلح ما ,اگر اين ,به كار

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

corresitop pidraihealtio nasimpbahar orkomrawhist my-best-school zogatashen orarhoscay shabahangit soulless historic-places-of-the-world